top of page

otisk

Podle § 5 TMG

Manu tetování

Manuela Kelley
Lohhof 30
92249 Vilseck

Reprezentováno:
Manuela Kelley

Kontakt:
Telefon: 09662-6226
E-mail: info (zavináč) manutattoo.de


Identifikační číslo daně z obratu podle § 27a zákona o dani z obratu: 193207949

Odpovídá za obsah podle § 55 odst. 2 RStV:
Manuela Kelley
Lohhof 30
92249 Vilseck

Zřeknutí se odpovědnosti:

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou péčí. Nemůžeme však převzít žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb zodpovídáme za svůj vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými zákony v souladu s oddílem 7 (1) TMG. Podle §§ 8 až 10 TMG jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran ani zkoumat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním právním porušení. Jakmile se o takových porušeních zákona dozvíme, tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí weby třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V době, kdy byly propojeny, byly zkontrolovány možné porušení právních předpisů. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný nelegální obsah. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, takové odkazy okamžitě odstraníme.

autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webových stránek podléhají německému autorskému zákonu. K duplikaci, zpracování, distribuci a jakémukoli využívání mimo hranice autorského práva je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této webové stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na tomto webu nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Pokud byste si přesto byli vědomi porušení autorských práv, požádáme vás, abyste nás náležitě informovali. Pokud se dozvíme o porušení právních předpisů, takový obsah okamžitě odstraníme.

ochrana dat

Naše webové stránky lze obvykle použít bez poskytnutí osobních údajů. Pokud se na našem webu shromažďují osobní údaje (např. Jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se to vždy, pokud je to možné, dobrovolně. Tyto údaje nebudou předány třetím osobám bez vašeho výslovného souhlasu.
Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.
Tímto výslovně vznášíme námitky proti použití kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s otiskovou povinností třetími stranami k zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně požadovány. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou nevyžádané e-maily.


Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavení zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Google nebude za žádných okolností spojovat vaši IP adresu s jinými údaji Google. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás shromáždila společnost Google, způsobem popsaným výše a pro výše uvedené účely.

Google AdSense

Tato webová stránka používá Google Adsense, webovou reklamní službu od společnosti Google Inc., USA (dále jen „Google“). Google Adsense používá takzvané „cookies“ (textové soubory), které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Google Adsense ke shromažďování informací také používá tzv. „Webové majáky“ (malá neviditelná grafika). Pomocí webového majáku lze zaznamenávat a shromažďovat jednoduché akce, jako je provoz návštěvníků na webu. Informace generované souborem cookie nebo webovým signálem o vašem používání tohoto webu (včetně vaší IP adresy) budou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek s ohledem na reklamy, k sestavení zpráv o aktivitě na webu a reklamách pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Google nebude za žádných okolností spojovat vaši IP adresu s jinými údaji Google. Ukládání souborů cookie na pevném disku a zobrazování webových majáků můžete zabránit výběrem možnosti `` nepřijímat soubory cookie`` v nastavení prohlížeče (v aplikaci MS Internet Explorer v části `` Nástroje> Možnosti Internetu> Ochrana dat> Nastavení`` ; ve Firefoxu v části '' Doplňky> Nastavení> Ochrana dat> Cookies ''); upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás shromáždila společnost Google, způsobem popsaným výše a pro výše uvedené účely.

Otisk webové stránky impressum-generator.de

bottom of page