top of page

ochrana dat

OCHRANA DAT

Odpovědným orgánem v rámci zákonů o ochraně údajů je:

Christopher Kelley

SSL šifrování

Abychom chránili zabezpečení vašich dat během přenosu, používáme nejmodernější metody šifrování (např. SSL) přes HTTPS.

Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo kontaktním formulářem, informace, které nám poskytnete, budou uloženy pro účely zpracování žádosti a pro případné následné dotazy.

Používání Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. (následující: Google). Google Analytics používá takzvané „cookies“, tj. Textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Kvůli aktivaci anonymizace IP na tomto webu však bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP bude přenesena pouze na server Google v USA a tam bude ve výjimečných případech zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací: prohlížeč doplněk pro deaktivaci Google Analytics .

Používání Map Google

Tato webová stránka používá rozhraní Google Maps API k vizuálnímu zobrazení geografických informací. Při používání Google Maps Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje o používání funkcí mapy návštěvníky. Další informace o zpracování údajů společností Google najdete v informacích o ochraně osobních údajů Google . Zde můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů v centru ochrany údajů.

Zde naleznete podrobné pokyny, jak spravovat svá vlastní data ve spojení se službami Google.

Vložená videa z YouTube

Vkládáme videa z YouTube na některé z našich webových stránek. Provozovatelem příslušných pluginů je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte stránku s doplňkem YouTube, vytvoří se připojení k serverům YouTube. YouTube je přitom informován, které stránky navštěvujete. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, může vám YouTube přiřadit chování při procházení osobně. Tomu můžete zabránit tím, že se předem odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Pokud je spuštěno video na YouTube, poskytovatel používá soubory cookie, které shromažďují informace o chování uživatelů.

Pokud jste deaktivovali ukládání souborů cookie pro reklamní program Google, nebudete muset s těmito soubory cookie při sledování videí na YouTube počítat. YouTube však také ukládá informace o neosobním použití do jiných souborů cookie. Pokud tomu chcete zabránit, musíte zablokovat ukládání cookies ve vašem prohlížeči.

Další informace o ochraně údajů na „Youtube“ najdete v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Vaše práva na informace, opravu, blokování, vymazání a námitku

Máte právo kdykoli dostávat informace o vašich osobních údajích, které máme uloženy. Máte také právo opravit, zablokovat nebo, kromě požadovaného úložiště dat pro obchodní transakce, vymazat vaše osobní údaje. Kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje najdete dole.

Aby bylo možné data kdykoli zablokovat, musí být tato data pro účely kontroly uchována v souboru zámku. Můžete také požádat o vymazání údajů, pokud neexistuje zákonná povinnost archivace. Pokud existuje taková povinnost, vaše údaje na požádání zablokujeme.

Svůj souhlas můžete změnit nebo odvolat tak, že nám to oznámíte s platností do budoucna.

Změny našich předpisů o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně údajů čas od času upravit tak, aby vždy splňovalo aktuální právní požadavky, nebo provádět změny našich služeb v prohlášení o ochraně údajů, např. B. při zavádění nových služeb. Nové prohlášení o ochraně údajů se bude vztahovat na vaši příští návštěvu.

Dotazy pro inspektora ochrany údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, napište nám e-mail nebo kontaktujte přímo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Christopher Kelley

Prohlášení o ochraně údajů bylo vytvořeno pomocí generátoru prohlášení o ochraně údajů společnosti activeMind AG.

Zásady ochrany osobních údajů

Pro nás jsou data základem pro poskytování vynikajících služeb. Ale naším nejdůležitějším kapitálem je důvěra našich zákazníků. Naší nejvyšší prioritou je ochrana údajů o zákaznících a jejich používání pouze tak, jak to od nás zákazníci očekávají. Proto je pro nás dodržování zákonných ustanovení o ochraně údajů samozřejmostí. Je pro nás také důležité, abyste vždy věděli, kdy ukládáme která data a jak je používáme.

Sběr dat

Vaše návštěva našich webových stránek je zaznamenána. V zásadě se zaznamenává IP adresa aktuálně používaná vaším PC, datum a čas, typ prohlížeče a operační systém vašeho PC, stejně jako stránky, které jste si prohlíželi. Osobní odkaz pro nás obvykle není možný a také není zamýšlen.

Tyto údaje jsou shromažďovány pouze pro účely zabezpečení dat a pro optimalizaci našich webových stránek. Údaje se nevyhodnocují žádným jiným způsobem, s výjimkou statistických účelů a poté obecně v anonymizované podobě. Nejsou vytvářeny ani zpracovávány žádné osobní profily procházení apod.

Používání a zveřejňování údajů

Kromě toho se osobní údaje ukládají, pouze pokud nám je poskytnete. Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím webových stránek nebo e-mailem (např. Jméno a adresa nebo vaše e-mailová adresa), budou zpracovány pouze pro korespondenci s vámi a pouze za účelem, pro který jste nám poskytnuté údaje zaslali.

Souhlas a odvolání

Pokud jste nám poskytli osobní údaje, můžete je kdykoli smazat. Data pro účely fakturace a účetnictví nejsou ovlivněna ukončením / odvoláním nebo odstraněním.

Doba skladování

Osobní údaje, které nám byly sděleny prostřednictvím našich webových stránek, se ukládají pouze do doby, než bude splněn účel, pro který nám byly svěřeny. Pokud jde o dodržování obchodních a daňových retenčních období, může být doba uchovávání určitých údajů až 10 let.

Práva dotčených osob

Pokud již s uložením svých osobních údajů nesouhlasíte nebo pokud se stalo nesprávným, zahájíme mazání nebo blokování vašich údajů nebo provedeme nezbytné opravy (pokud je to podle platných zákonů možné). Na požádání obdržíte bezplatné informace o všech osobních údajích, které jsme o vás uložili.

Odkazy na jiné webové stránky

Příležitostně odkazujeme na webové stránky třetích stran. I když tyto třetí strany pečlivě vybíráme, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost ani záruku za správnost nebo úplnost obsahu nebo zabezpečení dat webových stránek třetích stran. Tato dohoda o ochraně osobních údajů rovněž neplatí pro weby, na které odkazují třetí strany.

Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně údajů

Pokud zavedeme nové produkty nebo služby, změníme postupy na internetu nebo pokud se bude nadále vyvíjet bezpečnostní technologie pro internet a EDP, musí být „prohlášení o ochraně údajů“ aktualizováno. Vyhrazujeme si proto právo změnit nebo doplnit prohlášení podle potřeby. Změna bude zveřejněna zde. Proto byste měli pravidelně navštěvovat tento web, abyste zjistili aktuální stav prohlášení o ochraně osobních údajů.

odpovědnost

Všechny informace obsažené na tomto webu byly zkontrolovány s velkou opatrností. Nezaručujeme však, že obsah naší vlastní webové stránky je vždy správný, úplný a aktuální.

Informace o ochraně údajů

Pokud nejste spokojeni s zde uvedenými opatřeními na ochranu osobních údajů nebo pokud stále máte otázky týkající se shromažďování, zpracování a / nebo používání vašich osobních údajů, budeme rádi, když se o vás dozvíte. Pokusíme se co nejrychleji odpovědět na vaše otázky a implementovat vaše návrhy. Zašlete prosím zprávu na:

info [zavináč] manutattoo.de

bottom of page